Φορητοί ηλεκτροδιεγέρτες

Chattanooga (7)

Compex Muscle Stims (7)

Φυσικά Μέσα αποκατάστασης: Φορητοί Hλεκτροδιεγέρτες της Chattanooga.