Φορητοί ηλεκτροδιεγέρτες

Compex Muscle Stims (7)

I-TECH Muscle Stims (2)

Φυσικά Μέσα αποκατάστασης: Φορητοί Hλεκτροδιεγέρτες της Compex.