Διαμαγνητική Αντλία (1)

Επιπλέον Εξοπλισμός (25)

Συσκευές Laser (3)

Συσκευές Διαθερμίας (1)

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας (9)

Συσκευές Μαγνητοθεραπείας (3)

Συσκευές Πρεσσοθεραπείας / Ηλεκτρομαλάξης (3)

Φορητοί Ηλεκτροδιεγέρτες (10)

Συνδυαστικές Συσκευές (2)

Υπέρηχος (2)