Διαμαγνητική Αντλία (1)

Επιπλέον Εξοπλισμός (31)

Συσκευές Laser (7)

Συσκευές Διαθερμίας (1)

Συσκευές Ηλεκτροθεραπείας (20)

Συσκευές Ιοντοφόρεσης (1)

Συσκευές Μαγνητοθεραπείας (2)

Συσκευές Πρεσσοθεραπείας / Ηλεκτρομαλάξης (3)

Συσκευές Υπερήχων (6)

Φορητοί Ηλεκτροδιεγέρτες (15)